Aktiviteter i 2010

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 18. februar 2010, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2009
Årets underskud: 20.930,98 kr. Kassebeholdning: 81.531,30 kr.
Vejreparations-opsparing: 761.200 kr.

Forslag til budget 2010
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning (som p.t. allerede havde kostet det dobbelte af budgettet), brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af de resterende 10 træer. Opsparing til asfaltarealer og omlægning af 1-2 brostensoverkørsler.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

Budgettet for snerydning er kraftigt overskredet
Skrivelse omdelt 22. december 2010.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene