Aktiviterer i 2007

Indkaldelse til generalforsamling
mandag den 26. februar kl. 19.30 på Fløng skole.

Regnskaber 2006 for hovedforeningen  
Årets overskud alm. drift: 2.928,77 kr. Kassebeholdning: 39.300,55 kr.
Årets overskud antenne drift: 8.508,72 kr. Kassebeholdning: 35.573,24 kr.

Forslag til budget 2007
Kontingent på 1000 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Orientering om den afsluttede opbygning af fællesantenneanlægget, signalleverance fra TDC Kabel Tv og planerne for udbygning af Holbæk-motorvejen.
Kontingent til hovedforeningen: 1.000 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 
 
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene