Aktiviterer i 2008

Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 27. februar kl. 19.30 på Fløng skole.

Regnskaber 2007 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 3.008,64 kr. Kassebeholdning: 42.309,19 kr.
Årets overskud antenne drift: 12.454,38 kr. Kassebeholdning: 48.027,62 kr.

Forslag til budget 2008
Kontingent på 1000 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Signalleverancen fra YouSee har fungeret undtaget et par timer den 25. december 2007. Hjemmesiden www.2640V.dk har været i drift siden 1. maj 2007. Orientering om planerne for udbygning af Holbæk-motorvejen. Problem med kasteskyts mod vinduer.
Kontingent til hovedforeningen: 1.000 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene