Aktiviterer i 2009

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 26. februar kl. 19.30 på Fløng skole.

Regnskaber 2008 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 563,26 kr. Kassebeholdning: 42.872,45 kr.
Årets overskud antenne drift: 449,78 kr. Kassebeholdning: 48.477,40 kr.

Forslag til budget 2009
Kontingent på 1050 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Der vil ikke ske ændringer i vores Tv-signaler fra YouSee, når det analoge sendenet slukker 31. oktober 2009. Siden december 2008 er TV3 og Kanal 4 med i vores Grundpakke. Der er nu også digitale kanaler i vores antennenet.
Vejdirektoratet skriver i deres nyhedsbrev fra december 2008, at udbygningen af Holbæk-motorvejen ved Fløng vil foregå fra oktober 2009 til august 2012.
Kontingent til hovedforeningen: 1.050 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene