Aktiviterer i 2010

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 18. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2009 for hovedforeningen
Årets underskud alm. drift: 277,76 kr. Kassebeholdning: 42.594,69 kr.
Årets underskud antenne drift: 538,84 kr. Kassebeholdning: 47.938,56 kr.

Forslag til budget 2010
Kontingent på 1150 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
De analoge signaler fra Danmarks Tv-master slukkede 31. oktober 2009, men vi var forberedte. I grundpakken, som betales via kontingentet til Grundejerforeningen, er der nu 12 kanaler plus Ekstrakanalen, som sendes både analogt og digitalt, samt yderligere 9 kanaler, som kun sendes digitalt.
Vejdirektoratet skriver i deres nyhedsbrev fra november 2009, at udbygningen af Holbæk-motorvejen ved Fløng nu vil foregå fra april 2010 til september 2013.
Kontingent til hovedforeningen: 1.150 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.

Skrivelse vedr. dagrenovation og sne
Omdelt 22. december 2010  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene