Aktiviterer i 2011

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 17. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2010 for hovedforeningen
Årets underskud alm. drift: 220,05 kr. Kassebeholdning: 42.347,64 kr.
Årets underskud antenne drift: 3.096,59 kr. Kassebeholdning: 44.841,97 kr.

Forslag til budget 2011
Kontingent på 1450 kr./husstand foreslåes (fejl i det omdelte budget).

Referat af generalforsamlingen
De store mængder sne og den lange periode med frost besværliggjorde arbejdet for bl.a. skraldemænd. På foreningens initiativ fik vi opstillet containere og ny affaldsække. Bestyrelsen har skrevet til Kommunen med forslag, så man er bedre forberedt næste gang.
YouSee har hævet prisen på Grundpakken med 25 kr. pr. måned. Det slår igennem på kontingentet. Mellem- og Fuld-pakkerne er også steget med 25 kr. pr. måned.
Vejdirektoratet skriver på deres hjemmeside at motorvejsbroen over Hedevej skulle åbne igen omkring august 2011.
Kontingent til hovedforeningen: 1.450 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.

Brev til Kommunen vedr. dagrenovation og sne
Sendt til Borgmesteren 31. januar 2011. Se svaret samme sted.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene