Aktiviteter i 2006

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 16. februar 2006, på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2005
Årets overskud: 7.292,75 kr. Kassebeholdning: 119.883,21 kr.
Vejreparations-opsparing: 568.170,00 kr.

Forslag til budget 2006
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften. I år intet til vejopsparing p.g.a. udbygning af antenneanlæg.

Referat af afdelingsmødet
Beretning: Snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, hastighedschikaner på sti.
Ekstra aktivitet i 2006: Udskiftning af 2 træer.
Kontingent til afdelingen: 400 kr.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene