Aktiviteter i 2024

Referat af afdelingsmødet
Arbejdsdag for fællesarealet søndag den 28. april 2024 kl. 10.30.
Kontingent til afdelingen: 500 kr.


Afd. 2 regnskab 2023
Årets overskud: 3.567,85 kr. Kassebeholdning: 95.056,53 kr.


Slåning af fælles græsareal 2024
Læs hvornår det er din tur.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene