Grundejerforeningen Plantagegrundene

Fra sin start i slutningen af 70'erne og frem til 1988 har bestyrelsen stået for alle Grundejerforningens aktiviteter. Men i 1988 besluttede Byrådet i Høje-Taastrup kommune, at vore veje skulle privatiseres (Se brev og kort her). Der er forskellige forudsætninger for vore vejarealer. I Bronzealderen er det kun de nordlige parceller på den øst-vest gående del, som er med i Grundejerforeningen. Og stikvejen til Stenalderen 4-28 var anlagt blot få år tidligere. Derfor blev der oprettet tre afdelinger.

Grundejerforeningens formand og kasserer vælges direkte af Grundejerforeningens Generalforsamling. Bestyrelsens tre øvrige medlemmer er repræsentanter for hver sin afdeling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for en to-årig periode - se Vedtægternes § 14.

Driften af fælles-antenne-anlægget er bestyrelsen vigtigste opgave. Men Grundejerforeningen tager sig også af andre fælles interesser.

Hver afdeling har ansvar for:
Ren- og vedligeholdelse af afdelingens vej- og stiarealer, herunder enhver forpligtelse, som grundejerne måtte have vedrørende veje og stier.
Beplantning og vedligeholdelse af grønne arealer inden for afdelingens område.

 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene