Aktiviterer i 2018

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 26. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2017 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 889,55 kr. Kassebeholdning: 39.395,04 kr.
Årets underskud antennedrift: 1.648,28 kr. Kassebeholdning: 43.744,92 kr.

Forslag til budget 2018
Kontingent på 2.350 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Bestyrelsen har søgt om momsfritagelse. Skat har ikke efterkommet dette og vi må derfor fortsætte med at aflægge momsregnskab for annetne-aktiviteten.
Den 16. januar 2018 foretog YouSee ændringer i kanalerne, så man må genindlæse Tv-kanalerne.
Stigningen i kontingentet på 125 kr. skyldes prisjustering fra YouSee og CopyDan.
Kontingent til hovedforeningen: 2.350 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene