Aktiviterer i 2020

Indkaldelse til generalforsamling
Torsdag den 27. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2019 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 2.128,15 kr. Kassebeholdning: 44.341,88 kr.
Årets overskud antennedrift: 4.075,10 kr. Kassebeholdning: 30.041,52 kr.

Forslag til budget 2020
Kontingent på 2.500 kr. per husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Den 4. februar 2020 foretog YouSee ændringer i kanalerne, så man må evt. genindlæse Tv-kanalerne.

I år er den ingen prisjustering fra YouSee, men CopyDan stiger 25 kr. Vi begrænser dog stigningen til 15 kr. og reducerer det normale bidrag med 15 kr. Derved forbliver kontingentet til hovedforeningen uforandret: 2.500 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

Under eventuelt ønskede bestyrelsen en dialog om YouSee's produkter. Der blev også orienteret om Internet.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene