Aktiviterer i 2016

Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 17. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2015 for hovedforeningen
Årets underskud alm. drift: 1.570,90 kr. Kassebeholdning: 38.297,97 kr.
Årets underskud antenne drift: 164,21 kr. Kassebeholdning: 47.137,77 kr.

Forslag til budget 2016
Kontingent på 2.100 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Den 9. februar 2016 stoppede YouSee med at sende analogt TV.
Husk at DR's DAB kanaler bliver omsat til almindelig FM. Se frekvenserne her.
Stigningen i kontingentet på 150 kr. skyldes prisjustering fra YouSee og CopyDan.
Kontingent til hovedforeningen: 2.100 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene