Aktiviterer i 2021

Generalforsamling
P.g.a. corona må Generalforsamlingen udskydes. Brev begrunder budget og indeholder beretning.

Regnskaber 2020 for hovedforeningen
Årets underskud alm. drift: 246,91 kr. Kassebeholdning: 43.794,17kr.
Årets underskud antennedrift: 13.872,00 kr. Kassebeholdning: 16.624,02 kr.

Budget 2021
Kontingent på 3.000 kr. per husstand foreslåes.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene