Aktiviterer i 2014

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 27. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2013 for hovedforeningen
Årets underskud alm. drift: 1.574,16 kr. Kassebeholdning: 39.733,61 kr.
Årets overskud antenne drift: 1.852,88 kr. Kassebeholdning: 47.328,24 kr.

Forslag til budget 2014
Kontingent på 1850 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Antallet af analoge kanaler blev reduceret med en i november 2013 - flere forsvinder i Mellem- og Fuldpakke i foråret 2014. Husk at DR's DAB kanaler bliver omsat til almindelig FM.
Se frekvenserne her.
Folketinget har vedtaget en lov, hvorefter foreningens medlemmer ikke længere kan forpligtes til at betale til fællesantenneanlæget. I dan anledning blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt.
Stigningen i kontingentet på 100 kr. skyldes prisjustering fra YouSee.
Kontingent til hovedforeningen: 1.850 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene