Aktiviterer i 2022

Indkaldelse til informationsmøde og generalforsamling
Torsdag den 24. februar kl. 19.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2021 for hovedforeningen
Årets overrskud alm. drift: 381,77 kr. Kassebeholdning: 44.082,34 kr.
Årets overrskud antennedrift: 5.989,85 kr. Kassebeholdning: 8.229,37 kr.

Budget 2022
Kontingent på 3.350 kr. per husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
I starten af januar 2022 foretog YouSee ændringer i kanalerne, så man må evt. genindlæse Tv-kanalerne.

I år er prisjusteringen fra YouSee på 20 % efter at TV2 News og TV3 Puls er medtaget i Grundpakken; derimod stiger CopyDan med blot 5 kr. Samlet stiger kontingentet til hovedforeningen med 350 kr. til i alt 3.350 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

Under eventuelt orienterede bestyrelsen om et muligt alternativ YouSee og et udvalg vil undersøge dette nøjere.
Der blev også drøftet hastighedsdæmpende foranstaltninger på kommunens stamvej.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene