Aktiviterer i 2019

Indkaldelse til generalforsamling
Mandag den 25. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2018 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 718,69 kr. Kassebeholdning: 42.213,73 kr.
Årets underskud antennedrift: 7.441,71 kr. Kassebeholdning: 31.493,68 kr.

Forslag til budget 2019
Kontingent på 2.500 kr. per husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Bestyrelsen har malet antenneskuret og smidt gammelt elektronik ud.
Den 12. februar 2019 foretog YouSee ændringer i kanalerne, så man må evt. genindlæse Tv-kanalerne.
Stigningen i kontingentet på 150 kr. skyldes prisjustering fra YouSee og CopyDan.
Kontingent til hovedforeningen: 2.500 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

Stor opfordring til at Sænk hastigheden og pas på de bløde trafikanter  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene