Grundejerforeningens arkiv

Aktiviteter i 2012

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 29. februar 2012, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2011
Årets overskud: 37.595,88 kr. Kassebeholdning: 55.938,31 kr.
Vejreparations-opsparing: 860.360 kr.

Forslag til budget 2012
Der foreslåes 1000 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, og vejvedligeholdelse. Opsparing til asfaltarealer og reparationer.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.000 kr.

 

Aktiviteter i 2011

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 17. februar 2011, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2010
Årets underskud: 63.188.87 kr.
Kassebeholdning: 18.342.43 kr. er nu brugt til betaling af snerydning i december.
Vejreparations-opsparing: 811.180 kr.

Forslag til budget 2011
Der foreslåes 1400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning (to strenge vintre kræver højere kontingent), brøndrensning, og vejvedligeholdelse. Opsparing til asfaltarealer og reparationer efter en hård vinter.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.400 kr.

Brev til Kommunen vedr. dagrenovation og sne
Sendt til Borgmesteren 31. januar 2011.

 

Aktiviteter i 2010

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 18. februar 2010, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2009
Årets underskud: 20.930,98 kr. Kassebeholdning: 81.531,30 kr.
Vejreparations-opsparing: 761.200 kr.

Forslag til budget 2010
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning (som p.t. allerede havde kostet det dobbelte af budgettet), brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af de resterende 10 træer. Opsparing til asfaltarealer og omlægning af 1-2 brostensoverkørsler.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

Budgettet for snerydning er kraftigt overskredet
Skrivelse omdelt 22. december 2010.

 

Aktiviteter i 2009

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 11. februar 2009, kl. 19.30 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2008
Årets underskud: 1.484,80 kr. Kassebeholdning: 102.462,28 kr.
Vejreparations-opsparing: 706.980,00 kr.

Forslag til budget 2009
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af træer på to vendepladser. Opsparing til asfaltarealer og omlægning af 1-2 brostensoverkørsler.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

 

Aktiviteter i 2008

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 14. februar 2008, kl. 19.30 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2007
Årets underskud: 10.553,80 kr. Kassebeholdning: 103.947,08 kr.
Vejreparations-opsparing: 639.800,00 kr.

Forslag til budget 2008
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af træer på én vendeplads. Opsparing til reparation af brostensoverkørsler og asfaltarealer.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

 

Aktiviterer i 2007

Indkaldelse til generalforsamling
mandag den 26. februar kl. 19.30 på Fløng skole.

Regnskaber 2006 for hovedforeningen  
Årets overskud alm. drift: 2.928,77 kr. Kassebeholdning: 39.300,55 kr.
Årets overskud antenne drift: 8.508,72 kr. Kassebeholdning: 35.573,24 kr.

Forslag til budget 2007
Kontingent på 1000 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Orientering om den afsluttede opbygning af fællesantenneanlægget, signalleverance fra TDC Kabel Tv og planerne for udbygning af Holbæk-motorvejen.
Kontingent til hovedforeningen: 1.000 kr. - dertil kommer afdelingskontingent.

 

Aktiviterer i 2006

Information omdelt 31. maj
TV3 ophører med at sende analoge signaler. Nogle dage uden TV3 må påregnes.

Information omdelt 17. august
De mange kanaler fra TDC Kabel Tv er fordelt siden 1. august.

Information omdelt 11. oktober
Sammensætningen af kanaler ændres i alle pakker. Nye priser fra 1. december 2006.

 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene