Aktiviterer i 2023

Indkaldelse til generalforsamling
Mandag den 27. februar kl. 20.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2022 for hovedforeningen
Årets overrskud alm. drift: 537,33 kr. Kassebeholdning: 44.523,67 kr.
Årets overrskud antennedrift: 9.952,71 kr. Kassebeholdning: 16.213,74 kr.

Budget 2023
Kontingent på 3.860 kr. per husstand foreslåes.

Ny mulighed fra YouSee
Vi har fået mulighed for en ny type aftale med YouSee - se link. Vi taler om muligheden under Generalforsamlingens punkt: Eventuelt. Der skal indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling før beslutning kan træffes.

Referat af generalforsamlingen
I 2023 foretog YouSee ingen ændringer i Grundpakken, se Tv-kanalerne.

I år er prisjusteringen fra YouSee på 14 % og CopyDan stiger med 60 kr. Desuden er el-prisen steget. Samlet stiger kontingentet til hovedforeningen med 510 kr. til i alt 3.860 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.

Under eventuelt orienterede bestyrelsen om muligheden for en anden type aftale medYouSee. Denne vil være baseret på, at vi betaler for bredbånd via kontingentet og ikke som nu for Grundpakken. Bestyrelsen vil indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i foråret.

Der blev atter drøftet hastighedsdæmpende foranstaltninger på kommunens stamvej.
  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene