Aktiviterer i 2017

Indkaldelse til generalforsamling
Torsdag den 16. februar kl. 20.00 på Fløng skole.
Forslag 1: Ved første rykkerbrev efter 1. maj pålægges et gebyr på 300 kr.
Forslag 2: Fældning af store, skyggende træer på støjvolden ved Kobberstien.

Regnskaber 2016 for hovedforeningen
Årets overskud alm. drift: 2.312,52 kr. Kassebeholdning: 38.505,49 kr.
Årets underskud antennedrift: 2.016,71 kr. Kassebeholdning: 40.583,67 kr.

Forslag til budget 2017
Kontingent på 2.225 kr./husstand foreslåes.

Referat af generalforsamlingen
Den 9. marts 2017 vil YouSee stoppe med at sende FM. Der sker også andre ændringer, så man må genindlæse Tv-kanalerne.
Rykkergebyr på 300 kr. blev vedtaget.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at forhandle med Kommunen om fældning af træer på støjvolden.
Stigningen i kontingentet på 125 kr. skyldes prisjustering fra YouSee og CopyDan.
Kontingent til hovedforeningen: 2.225 kr. Dertil kommer afdelingskontingent.


  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene