Grundejerforeningen "Plantagegrundene"

Medlemskab er obligatorisk for:

Andre kan ikke optages uden vedtægtsændringer.

Formål
At varetage grundejernes interesser, herunder at drive det fælles antenneanlæg.

Grundejerforeningens Vedtægter

Området er underlagt Byplanvedtægt 4-03 .
For den "nye Stenalder" (afd. 2) gælder to lokalplaner. Den første Lokalplan 4.03.1 blev lavet for hele den ny udstykning. For den nordlige del kom senere Lokalplan 4.03.2 .
Desuden er der på hver enkelt parcel tinglyst en Deklaration.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 
www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene