Vejbelysning

Det er Høje-Taastrup Kommune, som er ansvarlig for vejbelysningen i vores område.
Belysningen betales over kommuneskatten. Kommunen køber vejbelysningen fra Andel Lumen.

Fejlmelding
Er der en gadelampe, som ikke virker, så kan den enkelte beboer straks anmelde fejlen via Andel Lumen hjemmesiden.

Andel Andel Lumens fejlmeldings side skal du blot finde kortet nederst og i kortets øverste venstre hjørne indtaste: "Stenalderen, Hedehusene"".

Nu vises et kort med alle gadelamper. En grøn cirkel viser, at lampen ikke er fejlmeldt.

Når du trykker på lampens cirkel, kan du udfylde et lille fejlmeldningsskema.
Efter du har trykket på "Rapporter Fejl" vil cirklen have skrift farve til rød.

BEMÆRK at Kommunen har besluttet at afbrryde strømmen til ca. hver tredie gadelampe. Fejlmeldingsskemaet vil oplyse om dette.
 
www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene