Aktiviterer i 2024

Indkaldelse til generalforsamling
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2023 for hovedforeningen
P.g.a. corona er regnskaberne endnu ikke klar.

Budget 2024
Kontingent på 3.875 kr. per husstand foreslåes.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger - brev fra S 76
Med afsæt i brevet drøftes emnet under dagsordenens punkt: Eventuelt.

  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene