Aktiviterer i 2024

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 på Fløng skole.

Regnskaber 2023 for hovedforeningen
Årets overrskud alm. drift: 846,75 kr. Kassebeholdning: 46.860,82 kr.
Årets overrskud Kabelnet: 33.579,58 kr. Kassebeholdning: 50.093,66 kr.

Budget 2024
Kontingent på 3.875 kr. per husstand foreslåes.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger - brev fra S 76
Med afsæt i brevet drøftes emnet under dagsordenens punkt: Eventuelt.

Referat af Generalforsamlingen
På den Ekstraordinære Generalforsamling i 2023 besluttede vi at indgå en ny kontrakt med YouSee. Grundpakken af Tv-kanaler indgår nu ikke længere i kontingentet til Grundejerforeningen, det gør derimod en Internet-forbindelse på 200/20 Mbit/s.

I vores nye kontrakt er prisen afhængig af, at vi har mindst 80 % Internet-tilslutning. I dette tal indgår dog også 4 firmabetalte TDC abonnementer og 3 huse, som stadig modtager Internet via telefonkablet. Så ved årets udgang havde vi alt i alt ca. 95 % tilslutning.

Høje-Taastrup Fjernvarve forventer at udsende informationsmateriale til vores område i 2. kvartal 2024. Hvornår i andet halvår af 2024, man skal beslutte sig, er uvist. Gravearbejdet hos os starter sandsynligvis først engang i 2025.

Det blev besluttet at afsættes 40.000 kr. (excl. moms) til uforudsete udgifter til kabelnettet. Dette muliggør opsparing til en fremtidig løsning.

Der blev atter drøftet hastighedsdæmpende foranstaltninger. Referatet beskriver en række trafikale udfordringer samt de begrænsede beslutningsområder, vi har som Grundejerforening.


  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene