Aktiviteter i 2013

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2012
Årets overskud: 28.652,15 kr. Kassebeholdning: 84.590,46 kr.
Vejreparations-opsparing: 944.370,00 kr.

Forslag til budget 2013
Der foreslåes 1000 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Renovering af brostensbelægning S 48-60 og etablering af afløbsbrønd S120-122.
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, reparation af revner i asfalten og beskæring af træer.
Opsparing til asfaltarealer og reparationer.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.000 kr.  Kan du ikke læse dokumenterne, så hent det gratis program.
 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene