Afdeling 3's arkiv

Aktiviteter i 2014

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 27. februar 2014, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2013
Årets overskud: 17.317,75 kr. Kassebeholdning: 101.908,21 kr.
Vejreparations-opsparing: 985.920,00 kr.

Forslag til budget 2014
Der foreslåes 1000 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Etableringen af afløbsbrønd i hjørnet ved S120-122 blev klaret i 2013. Ligeledes fik vi lappet revner i belægningen og udskifte to defekte brøndringe. Renovering af brostensbelægning til
S 48-60 er bestilt og bliver udført tidligt i 2014.
Aktiviter: snerydning, brøndrensning og beskæring af træer.
Opsparing til asfaltarealer og reparationer.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.000 kr.

 

Aktiviteter i 2013

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2012
Årets overskud: 28.652,15 kr. Kassebeholdning: 84.590,46 kr.
Vejreparations-opsparing: 944.370,00 kr.

Forslag til budget 2013
Der foreslåes 1000 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Renovering af brostensbelægning S 48-60 og etablering af afløbsbrønd S120-122.
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, reparation af revner i asfalten og beskæring af træer.
Opsparing til asfaltarealer og reparationer.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.000 kr.

 

Aktiviteter i 2012

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 29. februar 2012, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2011
Årets overskud: 37.595,88 kr. Kassebeholdning: 55.938,31 kr.
Vejreparations-opsparing: 860.360 kr.

Forslag til budget 2012
Der foreslåes 1000 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, og vejvedligeholdelse. Opsparing til asfaltarealer og reparationer.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.000 kr.

 

Aktiviteter i 2011

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 17. februar 2011, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2010
Årets underskud: 63.188.87 kr.
Kassebeholdning: 18.342.43 kr. er nu brugt til betaling af snerydning i december.
Vejreparations-opsparing: 811.180 kr.

Forslag til budget 2011
Der foreslåes 1400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning (to strenge vintre kræver højere kontingent), brøndrensning, og vejvedligeholdelse. Opsparing til asfaltarealer og reparationer efter en hård vinter.
Kontingent til afdelingen: i alt 2.400 kr.

Brev til Kommunen vedr. dagrenovation og sne
Sendt til Borgmesteren 31. januar 2011.

 

Aktiviteter i 2010

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 18. februar 2010, kl. 19.00 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2009
Årets underskud: 20.930,98 kr. Kassebeholdning: 81.531,30 kr.
Vejreparations-opsparing: 761.200 kr.

Forslag til budget 2010
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning (som p.t. allerede havde kostet det dobbelte af budgettet), brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af de resterende 10 træer. Opsparing til asfaltarealer og omlægning af 1-2 brostensoverkørsler.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

Budgettet for snerydning er kraftigt overskredet
Skrivelse omdelt 22. december 2010.

 

Aktiviteter i 2009

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 11. februar 2009, kl. 19.30 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2008
Årets underskud: 1.484,80 kr. Kassebeholdning: 102.462,28 kr.
Vejreparations-opsparing: 706.980,00 kr.

Forslag til budget 2009
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af træer på to vendepladser. Opsparing til asfaltarealer og omlægning af 1-2 brostensoverkørsler.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

 

Aktiviteter i 2008

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 14. februar 2008, kl. 19.30 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2007
Årets underskud: 10.553,80 kr. Kassebeholdning: 103.947,08 kr.
Vejreparations-opsparing: 639.800,00 kr.

Forslag til budget 2008
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af træer på én vendeplads. Opsparing til reparation af brostensoverkørsler og asfaltarealer.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

 

Aktiviteter i 2007

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 14. februar 2007, kl. 19.30 på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2006
Årets underskud: 5.382,33 kr. Kassebeholdning: 114.500,88 kr.
Vejreparations-opsparing: 576.590,00 kr.

Forslag til budget 2007
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Aktiviter: snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, udskiftning af træer.
Opsparing til reparation af brostensoverkørsler og asfaltarealer.
Kontingent til afdelingen: i alt 1.400 kr.

 

Aktiviteter i 2006

Indkaldelse til afdelingsmøde
torsdag den 16. februar 2006, på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2005
Årets overskud: 7.292,75 kr. Kassebeholdning: 119.883,21 kr.
Vejreparations-opsparing: 568.170,00 kr.

Forslag til budget 2006
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften. I år intet til vejopsparing p.g.a. udbygning af antenneanlæg.

Referat af afdelingsmødet
Beretning: Snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, hastighedschikaner på sti.
Ekstra aktivitet i 2006: Udskiftning af 2 træer.
Kontingent til afdelingen: 400 kr.

 

Aktiviteter i 2005

Indkaldelse til afdelingsmøde
onsdag den 16. februar 2005, på Fløng skole.

Afd. 3 regnskab 2004
Årets overskud: 12.126,09 kr. Kassebeholdning: 112.590,46 kr.
Vejreparations-opsparing: 514.700,00 kr.

Forslag til budget 2005
Der foreslåes 400 kr./parcel til driften og 1000 kr./parcel til vejopsparing.

Referat af afdelingsmødet
Beretning: Containerordning, snerydning, brøndrensning, vejvedligeholdelse, hastighedschikaner på sti.
Drøftelse af fortsat opsparing til ny vejbelægning.
Kontingent til afdelingen: 400 kr.

 


www.2640V.dk - Grundejerforeningen Plantagegrundene - 2640 Hedehusene